Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

Kwalifikacje obowiązujące klasy, które rozpoczęły naukę od 1 września 2019 r.:

Technik analityk

Kwalifikacja CHM.03

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

Kwalifikacja CHM.04

Wykonywanie badań analitycznych

Technik informatyk

Kwalifikacja INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Kwalifikacja INF.03

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technik programista

Kwalifikacja INF.03

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Kwalifikacja INF.04

Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Klasy rozpoczynające naukę przed 1 września 2019 obowiązują kwalifikacje:

Technik analityk

Kwalifikacja AU.59.

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

Kwalifikacja AU.60.

Wykonywanie badań analitycznych

Technik informatyk

Kwalifikacja EE08

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Kwalifikacja EE09

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Najnowsze wiadomości

Przydatne informacje

Najważniejsze informacje o zasadach regulujących egzaminy zawodowe. Procedury, terminy, deklaracje i inne potrzebne dokumenty.

Przejdź do strony

Informacje o egzaminach + testy online z dotychczasowych egzaminów teoretycznych potwierdzających kwalifikacje dla obu zawodów nauczanych w szkole.

Przejdź do strony

Strona zawiera treść większości dotychczasowych egzaminów teoretycznych i praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.

Przejdź do strony

Strona zawiera treść dotychczasowych egzaminów teoretycznych i praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.

Przejdź do strony

Skip to content