Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

Kwalifikacje obowiązujące klasy, które rozpoczęły naukę przed 2017 r.:

Technik analityk

Kwalifikacja A.59.

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

Kwalifikacja A.60.

Wykonywanie badań analitycznych

Technik informatyk

Kwalifikacja E12

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Kwalifikacja E13

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Kwalifikacja E14

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Klasy rozpoczynające naukę po 1 września 2017 obowiązują kwalifikacje:

Technik analityk

Kwalifikacja AU.59.

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

Kwalifikacja AU.60.

Wykonywanie badań analitycznych

Technik informatyk

Kwalifikacja EE08

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Kwalifikacja EE09

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Najnowsze wiadomości

Przydatne informacje

Najważniejsze informacje o zasadach regulujących egzaminy zawodowe. Procedury, terminy, deklaracje i inne potrzebne dokumenty.

Przejdź do strony

Informacje o egzaminach + testy online z dotychczasowych egzaminów teoretycznych potwierdzających kwalifikacje dla obu zawodów nauczanych w szkole.

Przejdź do strony

Strona zawiera treść większości dotychczasowych egzaminów teoretycznych i praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.

Przejdź do strony

Strona zawiera treść dotychczasowych egzaminów teoretycznych i praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.

Przejdź do strony

Skip to content