O zawodzie

Posiadamy 11 pracowni komputerowych. Każda z pracowni dostosowana jest do potrzeb nauczanego zakresu tematycznego. Dysponujemy pracowniami do nauki:
  • budowy i naprawy sprzętu,
  • sieci komputerowych,
  • tworzenia stron i aplikacji internetowych ,
  • oprogramowania biurowego,
  • grafiki komputerowej
Edukacja w w/w zawodzie wyposaża uczniów w sprawność posługiwania się sprzętem komputerowym i systemami operacyjnymi, daje umiejętność stosowania w praktyce języków programowania stron www i aplikacji internetowych, tworzenia i administrowania bazami danych itp.
Absolwenci mają lepszy start na kierunkach informatycznych, graficznych i politechnicznych na uczelniach wyższych. Zdobyte w trakcie nauki w szkole wiedza i umiejętności pozwalają naszym uczniom w pełni poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać nową wiedzę.
Oferta szkoły jest propozycją dla osób, które chcą z profesjonalną pomocą zdobyć zawód, gwarantujący interesującą i dobrze płatną pracę w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej.

E12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E14- Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Klasy rozpoczynające naukę od września 2017 obowiązują nowe kwalifikacje:

EE08 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Programy dla uczniów

Technikum nr 19 umożliwia wszystkim swoim uczniom w ramach programu Microsoft Imagine uzyskanie za darmo dostępu do następujących programów:, Windows 10, Windows Server 2012 R2, Access 2016, Visual Studio i wielu innych…
Z oprogramowania dostępnego w Microsoft Imagine mogą korzystać uczniowie i pracownicy Technikum nr 19 w Poznaniu
Oprogramowanie można wykorzystywać do celów niekomercyjnych. Umowa licencyjna wraz z aneksem zawiera szczegółowe informacje.
Nie. Uczeń może korzystać z oprogramowania wchodzącego w skład Microsoft Imagine również po ukończeniu szkoły pod warunkiem, że używa go wyłącznie w celach dopuszczonych licencją.
Wydrukuj dokumenty zamieszczone w Strefie ucznia- dokumenty i złóż wniosek do Pana Jacka Mielnika
Od 2015 roku szkoła uczestniczy w projekcie CISCO Networking Academy (CNA). Projekt przeznaczony jest dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk. Uczniowie mogą bezpłatnie przystąpić do międzynarodowych kursów.
Wiedza i umiejętności IT zdobyte podczas kursu pomogą naszym uczniom w rozwiązaniu wielu problemów informatycznych a także w przystąpieniu do międzynarodowego certyfikatu CISCO CompTIA A+. Program kursu obejmuje program nauczania zawodu technik informatyk – kwalifikacja E.12 Instruktorzy IT Essentials: - Jacek Mielnik, Zbigniew Nowak, Wojciech Roszczyński
Program kursu pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących sieci komputerowych, konfigurowania ich, bezpieczeństwa i wielu innych. Program certyfikowanych szkoleń pozwala w przystąpieniu do międzynarodowych certyfikatów CISCO CCENT i CCNA. Program kursu obejmuje program nauczania zawodu technik informatyk – kwalifikacja E.13 Instruktorzy CCNA - Jacek Mielnik
Uczniowie podczas zajęć korzystają ze sprzętu firmy i narzędzi firmy Cisco takich jak: Cisco Virtual Desktop, Cisco Virtual Laptop, Cisco Packet Tracer
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą szkolenie i pozytywnie zdadzą egzaminy otrzymają certyfikaty ukończonych szkoleń honorowane na całym świecie.

Najnowsze wiadomości

Skip to content