Podstawowe dane

Kontakt z nauczycielami

Przypominamy Państwu o najwygodniejszych i najszybszych możliwościach skontaktowania się z danym nauczycielem:

- poprzez dziennik elektroniczny wysyłając prywatną wiadomość do danego nauczyciela

- poprzez e-mail szkolny, który jest zbudowany następująco:

imię.nazwisko@technikum19.edu.pl

Dziennik elektroniczny

RODO -Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Dyżury dyrekcji i kierownictwa szkoły

Beata Lisińska

środa: 13.00- 17.40
czwartek: 7.10- 13.00
piątek: 7.00- 12.20

Maria Gogulska

poniedziałek: 7.10-13.00
wtorek: 7.10-13.00
czwartek:13.00-16.50

Jan Szpir

poniedziałek: 13.00- 17.40
środa:7.10-13.00
piątek: 13.00-15.00

 

Dodatkowy dyżur w układzie rotacyjnym:

wtorek: 13.00-16.50

Rada Rodziców

Przewodnicząca:  p. Agnieszka Linke

Vice-przewodnicząca: p. Barbara Kosmowska

Skarbnik-księgowa: p. Joanna Banach

Protokolant: p. Maria Mnich

Terminarz

Terminy zebrań:

 KLASY I-III TECHNIKUM

(czw.) 12.09.2019 godz. 17:00
(czw.) 23.01.2020 godz. 17:00
(czw.)14.05.2020 godz. 17:00 – 18:30

KLASY IV TECHNIKUM
(czw.) 12.09.2019  godz. 17:00
(czw.) 19.12.2019  godz. 17:00
(czw.) 19.03.2020 godz. 17:00

Konsultacje z nauczycielami:
KLASY I-III TECHNIKUM
(czw.)07.11.2019 godz. 17:00-18:30
(czw.) 19.03.2020 godz. 17:00

KLASY IV TECHNIKUM
(czw.)07.11.2019 godz. 17:00-18:30

Kalendarz dni wolnych

FERIE I PRZERWY ŚWIĄTECZNE

01.11.2019 (piątek) – ŚWIĘTO ZMARŁYCH
11.11.2019 (poniedziałek) – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
23.12.2019 – 01.01.2020 – ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
06.01.2020(poniedziałek) – ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI
27.01 – 09.02.2020 – FERIE ZIMOWE
09.04 – 14.04.2020 – WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
01.05.2020 (piątek)– ŚWIĘTO PRACY
11.06.2020 (czwartek) – BOŻE CIAŁO
27.06. – 31.08.2020 – FERIE LETNIE


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

14.10.2019 (poniedziałek) – D.K.E.N. – wyjazd integracyjny
04.05.2020 (poniedziałek) – egzamin maturalny z języka polskiego
05.05.2020 (wtorek) – egzamin maturalny z matematyki
06.05.2020 (środa) –  egzamin maturalny z języka angielskiego
12.06.2020 (piątek) – odrobione – Drzwi Otwarte Szkoły
23.06.2020 (wtorek) –  pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
24.06.2020 (środa) )-  praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
25.06.2020 ( czwartek)-  praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dokumenty szkolne

RODO

Inspektor Danych Osobowych:  p. Izabela Malinowska-Szabowska

email: iod6_oswiata@um.poznan.pl

Zastępca Inspektora Danych Osobowych: p. Monika Kocimska