O zawodzie

Zajęcia odbywają się w trzech profesjonalnych laboratoriach z zapleczem. Są to jedyne w szkołach poznańskich laboratoria, które spełniają europejskie wymagania.
Edukacja w tym zawodzie wyposaża uczniów w sprawność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, przygotowania odczynników i próbek do badań analitycznych, organizowania i kontrolowania procesów technologicznych w przemyśle chemicznym oraz planowania i realizacji zadań związanych z ochroną środowiska.
Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
2) pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych;
3) wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
4) wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych.
Absolwenci mają lepszy start na kierunkach uczelni wyższych: medycznych, rolniczych, politechnicznych i innych na których studenci przechodzą kurs chemii. Szeroka wiedza i praktyka laboratoryjna pozwala naszym uczniom w pełni poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać nową wiedzę.

Absolwentów naszej szkoły zatrudniają laboratoria:

  • środowiskowe,
  • przemysłowe,
  • medyczne,
  • toksykologiczne,
  • kliniczne,
  • naukowo-badawcze,
  • pracujące na rzecz rolnictwa,
  • dla potrzeb archeologii, geologii, historii i inne

CHM.03. - Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

CHM.04. - Wykonywanie badań analitycznych

Najnowsze wiadomości

Skip to content