Cykliczne imprezy szkolne

Imprezy tematyczne

Ciekawy temat - porozmawiajmy o nim.

Muzyczne czwartki

Na przerwach serwujemy muzykę w wielu odmianach

Gry RPG

Po zajęciach spotkajmy się, by stworzyć nową historię.

Wydarzenia kulturalno-społeczne

Wydarzenia naukowe

Wydarzenia sportowo-turystyczne

Skip to content