Dokumenty regulujące pracę szkoły

Statut

Czytaj lub pobierz w formacie pdf

Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Czytaj lub pobierz w formacie pdf

Regulaminy

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Czytaj lub pobierz w formacie pdf

Kryteria oceniania zachowania

Czytaj lub pobierz w formacie pdf