1. Egzamin jest obowiązkowy dla kwalifikacji INF02 i CHM03 – należy na niego koniecznie przyjść.
 2. Przychodzimy do szkoły 1 godzinę przed egzaminem
 3. Obowiązuje strój galowy
 4. Na egzamin nie wolno wnosić urządzeń elektronicznych: telefonów, smartwatchy itp. Będzie możliwość pozostawienia swoich rzeczy ( w sali A19 na egzaminy pisemne, w innym miejscu na praktyczne)
 5. Na egzamin koniecznie należy zabrać dowód osobisty/inny dokument z peselem oraz czarny długopis.
 6. Podczas egzaminu pisemnego można korzystać z kalkulatora prostego – dostarczy szkoła;
 7. Na egzamin praktyczny z kwalifikacji CHM.03 należy zabrać  ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę. Podczas egzaminu  można korzystać z kalkulatora prostego – dostarczy szkoła;
 8. Na egzaminie pisemnym zdający otrzymają kartkę A4 z loginem i hasłem. Można na niej zapisywać obliczenia lub notatki.
 9. Po egzaminie pisemnym będzie możliwość wstępnego sprawdzenia wyników – w tym celu po zakończeniu egzaminu przez wszystkich zdających, przewodniczący zezwoli na ponowne wejście do sali i zalogowanie się do systemu.
 10. Osoby, które nie uczestniczyły w próbach elektronicznego egzaminu pisemnego lub chcące mieć pewność jak wygląda egzamin elektroniczny proszę o obejrzenie fragmentu filmu dotyczącego egzaminu ( minuty20.00-22.00)  https://www.youtube.com/watch?v=teac05MvgJM
 11. Osoby, które z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogły przyjść na egzamin muszą koniecznie złożyć w dniu egzaminu u Dyrektora szkoły:
 • wniosek (Załącznik 33 – dostępny w sekretariacie oraz do pobrania tutaj) wraz z załącznikami dokumentującymi przyczynę nieprzystąpienia lub przerwania egzaminu (Dopuszcza się złożenie skanu dokumentów)

Informujemy, że najbliższa sesja egzaminacyjna odbędzie się w naszej szkole w następujących terminach:

Egzamin pisemny elektroniczny:

6.06.2023 wtorek

CHM.03 –  godz. 10:00 – sala B15

godz. 12:00 – sala B15

CHM.04 –  godz. 10:00 – sala A35

INF.02 – godz. 8:00 – sale A20, A35, B15

godz. 10:00 – sale A20, A35, B15

INF.03 – godz. 12:00 – sala A35

Egzamin pisemny papierowy:

2.06.2023 piątek

EE09 –  godz. 14:00 – sala 2


Egzaminy praktyczne:

CHM.03:

1.06.2023,  godz. 9.00-  Aula

CHM.04:

09.06.2023 godz. 8.00 –  A16

AU60:

09.06.2023 godz. 12.30 –  A16

INF.02:

12.06.2023  godz. 8:00, 12.30, 17.00 – sale A20, A27

13.06.2023  godz. 8:00, 12.30, 17.00 – sale A20, A27

15.06.2023  godz. 8:00, 12.30, 17.00  – sala A20

INF.03:

12.06.2023  godz. 8:00 – sala A35

EE08:

13.06.2023  godz.  17.00 – sala A27

EE09:

15.06.2023  godz. 8:00 – sala A35

Uczniowie i  absolwenci mogą sprawdzić szczegółowy przydział na egzamin na listach wywieszonych w holu szkolnym

Absolwentów poprzednich lat oraz osoby spoza szkoły, w przypadku wątpliwości dotyczących terminu egzaminu, prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem uczniowskim.

Skip to content