O egzaminie

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

Egzamin z języka polskiego

(na poziomie podstawowym)‎

Egzamin z matematyki

(na poziomie podstawowym)‎

Egzamin z języka obcego nowożytnego

(na poziomie podstawowym)‎

Egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego

(na poziomie rozszerzonym)‎

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:

Egzamin z języka polskiego

(bez określania poziomu)‎

Egzamin z języka obcego nowożytnego

(bez określania poziomu)

Dodatkowe egzaminy:

Dodatkowe przedmioty

Można przystąpić do egzaminów na poziomie ‎rozszerzonym z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów . ‎

Najnowsze wiadomości

Przydatne informacje

Najważniejsze informacje o zasadach obowiązujących podczas egzaminu maturalnego. Procedury, terminy, informatory, arkusze zadań i zasady oceniania. Materiały CKE to priorytet podczas przygotowań do egzaminu.

Przejdź do strony

Strona przygotowana przez wydawnictwo Nowa Era zawiera materiały powtórkowe, e-testy i pomoce maturalne dotyczące wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Dostęp po rejestracji i zalogowaniu.

Przejdź do strony

Strona, na której znajdziesz zadania ze wszystkich dotychczasowych matur z matematyki, organizowanych w nowej formule egzaminacyjnej. Autor przystępnie i jasno tłumaczy kolejne zagadnienia matematyczne.

Przejdź do strony

Bezpłatna nauka języka angielskiego. Dostępne są między innymi interaktywne ćwiczenia zawierające zadania maturalne. Możesz od razu po wykonaniu ćwiczenia sprawdzić swoje umiejętności.

Przejdź do strony

Skip to content