Technikum Nr 19 nawiązuje do tradycji funkcjonującego tu przez ponad pół wieku Technikum Mechanicznego.

 • Szkoła znajduje się w obfitującej w zieleń dzielnicy.
 • Komunikacja miejska zapewnia uczniom sprawny dojazd na zajęcia.
 • Technikum Nr 19 postrzegane jest powszechnie jako szkoła przyjazna i otwarta na potrzeby uczniów.
 • Pracują tu kompetentni i jednocześnie rozumiejący problemy młodzieży nauczyciele, stwarzający uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju.
 • Nadrzędnymi celami szkoły są odkrywanie i rozwój uzdolnień informatyczno – technicznych oraz chemicznych uczniów a także ich dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego, egzaminu z przygotowania zawodowego i kontynuacji nauki w szkołach wyższych.
 • Absolwent szkoły uzyskuje tytuł technika informatyka oraz technika analityka.

Młodzież może wybrać jedną z sześciu klas w ramach kształcenia w dwóch zawodach:

 Technik analityk – analiza chemiczna, chemia kosmetyczna,

Edukacja w w/w zawodach wyposaża uczniów w sprawność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, przygotowania odczynników i próbek do badań analitycznych, organizowania i kontrolowania procesów technologicznych w przemyśle chemicznym oraz planowania i realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. Zajęcia odbywają się w trzech profesjonalnych laboratoriach z zapleczem. Są to jedyne w szkołach poznańskich laboratoria, które spełniają europejskie wymagania.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
 2. pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych;
 3. wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
 4. wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych.

Absolwentów  naszej szkoły zatrudniają laboratoria

 • środowiskowe,
 • przemysłowe,
 • medyczne,
 • kliniczne,
 • toksykologiczne,
 • naukowo-badawcze,
 • pracujące na rzecz rolnictwa, dla potrzeb archeologii, geologii, historii i in.

Absolwenci mają lepszy start na kierunkach uczelni wyższych: medycznych, rolniczych, politechnicznych i innych na których studenci  przechodzą kurs chemii.

Szeroka wiedza i praktyka laboratoryjna pozwala naszym uczniom w pełni poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać nową wiedzę.

Technik informatyk:

 • grafika komputerowa na bazie programów PHOTOSHOP, ILLUSTRATOT, CORELDRAW 3Ds MAX,
 • gry komputerowe – projektowanie gier komputerowych,
 • aplikacje i sieci komputerowe – projektowanie stron.

Edukacja w w/w zawodzie wyposaża uczniów w sprawność posługiwania się sprzętem komputerowym i systemami operacyjnymi, daje umiejętność stosowania w praktyce języków programowania, tworzenia i modyfikowania baz danych itp. Szkoła zapewnia doskonałe warunki nauki. Dysponuje nowoczesnymi pracowniami komputerowymi. Każdy uczeń może korzystać z doskonale rozbudowanej bazy informatyczno – medialnej.

Oferta szkoły jest propozycją dla osób, które chcą z profesjonalną pomocą zdobyć zawód, gwarantujący interesującą i dobrze płatną pracę w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej.

Szkoła umożliwia atrakcyjne spędzanie wolnego czasu. Na jej terenie działają liczne koła zainteresowań. W ich ofercie znajdą coś dla siebie miłośnicy muzyki, kina, ekologii, sportu… Naukę urozmaicają imprezy szkolne, m.in. Dni Języków Obcych, Grafika Komputerowa, Tydzień Nauki, szkolne Wigilie, Walentynki, Noc Chemika, Dzień Ziemi,itp.
Placówka zapewnia doskonałe warunki nauki. Dysponuje nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, bogatym księgozbiorem bibliotecznym, czytelnią wyposażoną w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, pełnowymiarową salą gimnastyczną z boiskami do koszykówki, piłki ręcznej i nożnej. Dyrekcja ZSL-T przywiązuje ogromną wagę do estetyki pomieszczeń szkolnych i dba o ich systematycznie odnawianie i doposażenie

 

Jesteśmy szkołą przyjazną i co najważniejsze, bezpieczną. Dołączając do naszej społeczności, zyskasz możliwość wszechstronnego rozwoju, przeżyjesz wiele pięknych chwil i na pewno spotkasz przyjaciół na całe życie.

Każdy uczeń może korzystać z doskonale rozbudowanej bazy informatyczno – medialnej (posiadamy 11 pracowni komputerowych – 200 komputerów pracujących w sieci oraz pracownie UTK) ze stałym szybkim łączem internetowym, a także bibliotekę wraz z czytelnią multimedialną (18 komputerów w sieci).
Placówka posiada dobrą bazę sportową: pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz ze sztuczną ścianką wspinaczkową, sala do aerobicu, boisko do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, trawiaste boisko do piłki nożnej.

W szkole działają Koła zainteresowań: Ekologiczne, Miłośników Miasta Poznania, Europejskie, Filmowe (Dyskusyjny Klub Filmów Historycznych), Rysunku i fotografii, Matematyczno – Informatyczne, Gier Strategicznych i RPG,  Pro Sinfonika, Cyfrowy Skryba, Klub Czarnego krążka, Bioetyka. Sportowe (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy oraz nauka i doskonalenie pływania).

W szkole istnieje bufet uczniowski z atrakcyjną ofertą gastronomiczną.

Skip to content