Inspektor Danych Osobowych

Inspektor Danych Osobowych:  p. Izabela Malinowska-Szabowska

email: iod6_oswiata@um.poznan.pl

Zastępca Inspektora Danych Osobowych: p. Monika Kocimska

Klauzule informacyjne

Klauzule informacyjne są dostępne do czytania lub pobrania  w formacie pdf  po kliknięciu na ikonę

Klauzula informacyjna ogólna Technikum nr 19 w Poznaniu

Klauzula informacyjna ogólna–uczniowie pełnoletni Technikum nr 19 w Poznaniu

Klauzula informacyjna – kontrahenci Technikum nr 19 w Poznaniu

Klauzula informacyjna – wizerunek strony www Technikum nr 19 w Poznaniu

Klauzula informacyjna – monitoring Technikum nr 19 w Poznaniu

Skip to content