Ważne informacje

Regulamin rekrutacji po Szkole Podstawowej

Czytaj lub pobierz harmonogram w formacie PDF

Czytaj więcej

Strona naboru po Szkole Podstawowej

Przejdź do strony naboru po szkole podstawowej.
Wypełnij wniosek elektronicznie

Przejdź do strony

Regulamin rekrutacji po Gimnazjum

Czytaj lub pobierz regulamin w formacie PDF

Czytaj więcej

Strona naboru po Gimnazjum

Przejdź do strony naboru po gimnazjum.
Wypełnij wniosek elektronicznie

Przejdź do strony

Terminy postępowania rekrutacyjnego

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH i PONADPODSTAWOWYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ WE WRZEŚNIU W TECHNIKUM NR 19 W POZNANIU

1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego. - od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. godz. 9.00 - 15.00

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności. - 26 czerwca 2019 r. godz. 10.00 - 14.00

3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 16 lipca 2019 r. godz. 10.00

4. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (dotyczy zawodu – technik analityk) - od 16 lipca 2019 r. do 18 lipca 2019 r. godz. 9.00 - 14.00

5.Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia. -od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r. godz. 9.00 - 14.00

6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 25 lipca 2019 r. godz. 13.00

UWAGA: SZKOŁA NIE UDZIELA INFORMACJI TELEFONICZNEJ NA TEMAT POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNEGO !!!

Nasze klasy

G_1a, P_1a -  Technik analityk

G_1a, P_1a - Technik analityk

Języki obce: Język angielski (I język), Język niemiecki (II język)
Przedmioty rozszerzone:
Technikum 4-letnie, klasa G_1a- Matematyka, Chemia
Technikum 5-letnie, klasa P_1a- Biologia, Chemia
Praktyki:
Technikum 4-letnie - w 2 i 3 klasie
Technikum 5-letnie - w 3 i 4 klasie
Opis:
Analiza chemiczna zajmuje się jakościowym i ilościowym określaniem składu chemicznego substancji.
Patronat: Wydział Chemii UAM

Czytaj więcej

 G_1b,  P_1b -Technik informatyk

G_1b, P_1b -Technik informatyk

Języki obce: Język angielski (I język), Język niemiecki (II język)
Przedmioty rozszerzone:
Technikum 4-letnie, klasa G_1b - Matematyka, Język angielski
Technikum 5-letnie, klasa P_1b - Matematyka, Informatyka
Praktyki:
Technikum 4-letnie - w 2 i 3 klasie
Technikum 5-letnie - w 3 i 4 klasie
Opis:
Klasa skupia uczniów zainteresowanych grami komputerowymi i eSportem.
Patronat: Collegium Da Vinci.

Czytaj więcej

 G_1c, P_1c-  Technik informatyk

G_1c, P_1c- Technik informatyk

Języki obce: Język angielski (I język), Język niemiecki (II język)
Przedmioty rozszerzone:
Technikum 4-letnie, klasa G_1c - Matematyka, Język angielski
Technikum 5-letnie, klasa P_1c - Matematyka, Język angielski
Praktyki:
Technikum 4-letnie - w 2 i 3 klasie
Technikum 5-letnie - w 3 i 4 klasie
Opis:
Klasa skupia uczniów zainteresowanych grafiką komputerową.
Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności w ramach zajęć pozalekcyjnych. Biorą także udział w warsztatach graficznych organizowanych przez Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania oraz Uniwersytet Indianapolis USA.

Czytaj więcej

 G_1d, P_1d  - Technik informatyk

G_1d, P_1d - Technik informatyk

Języki obce: Język angielski (I język), Język niemiecki (II język)
Przedmioty rozszerzone:
Technikum 4-letnie, klasa G_1d - Matematyka, Język angielski
Technikum 5-letnie, klasa P_1d - Matematyka, Język angielski
Praktyki:
Technikum 4-letnie - w 2 i 3 klasie
Technikum 5-letnie - w 3 i 4 klasie
Opis:
Klasa skupia uczniów zainteresowanych aplikacjami internetowymi i mobilnymi.
Patronat: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Czytaj więcej