1. Egzamin jest obowiązkowy dla kwalifikacji INF03 i CHM04 – należy na niego koniecznie przyjść.
 2. Przychodzimy do szkoły 1 godzinę przed egzaminem
 3. Obowiązuje strój galowy
 4. Na egzamin nie wolno wnosić urządzeń elektronicznych: telefonów, smartwatchy itp. Będzie możliwość pozostawienia swoich rzeczy ( w sali A19 na egzaminy pisemne, w innym miejscu na praktyczne)
 5. Na egzamin koniecznie należy zabrać dowód osobisty/inny dokument z peselem oraz czarny długopis.
 6. Podczas egzaminu pisemnego można korzystać z kalkulatora prostego – dostarczy szkoła;
 7. Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji Zima 2024 (opublikowany zostanie w grudniu 2023 r.) – informacja CKE
 8. Na egzaminie pisemnym zdający otrzymają kartkę A4 z loginem i hasłem. Można na niej zapisywać obliczenia lub notatki.
 9. Po egzaminie pisemnym będzie możliwość wstępnego sprawdzenia wyników – w tym celu po zakończeniu egzaminu przez wszystkich zdających, przewodniczący zezwoli na ponowne wejście do sali i zalogowanie się do systemu.
 10. Osoby, które nie uczestniczyły w próbach elektronicznego egzaminu pisemnego lub chcące mieć pewność jak wygląda egzamin elektroniczny proszę o obejrzenie fragmentu filmu dotyczącego egzaminu ( minuty20.00-22.00)  https://www.youtube.com/watch?v=teac05MvgJM
 11. Osoby, które z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogły przyjść na egzamin muszą koniecznie złożyć w dniu egzaminu u Dyrektora szkoły:
 • wniosek (Załącznik 33 – dostępny w sekretariacie oraz do pobrania tutaj) wraz z załącznikami dokumentującymi przyczynę nieprzystąpienia lub przerwania egzaminu (Dopuszcza się złożenie skanu dokumentów)

Informujemy, że najbliższa sesja egzaminacyjna odbędzie się w naszej szkole w następujących terminach:

Egzamin pisemny elektroniczny:

11.01.2024 czwartek

CHM.04 –  godz. 8:00 – sala B15

godz. 12:00 – sala B15

INF.02  –  godz. 8:00 – sala B15

godz. 12:00 – sala B15

INF.03 –    godz. 8:00 – sala A20, A35

godz. 10:00 – sala A20, A35, B15


Egzaminy praktyczne:

CHM.03:

9.01.2024  wtorek  godz. 9.00-  Aula

CHM.04:

11.01.2024 czwartek godz. 8.00 –  A16

11.01.2024 czwartek godz. 12.30 –  A16

12.01.2024 piątek    godz. 8.00 –  A16

INF.02:

16.01.2024  wtorek  godz. 8:00  sala A20

16.01.2024  wtorek  godz.  12.30  sala A20

INF.03:

18.01.2024  godz. 8:00 – sala A35, A37

18.01.2024  godz. 12:30 – sala A35, A37

18.01.2024  godz. 17:00 – sala A35

 

Uczniowie i  absolwenci mogą sprawdzić szczegółowy przydział na egzamin na listach wywieszonych w holu szkolnym

Absolwentów poprzednich lat oraz osoby spoza szkoły, w przypadku wątpliwości dotyczących terminu egzaminu, prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem uczniowskim.

Skip to content