1. Egzamin jest obowiązkowy dla kwalifikacji INF03 i CHM04 – należy na niego koniecznie przyjść.
  2. Przychodzimy do szkoły 1 godzinę przed egzaminem
  3. Obowiązuje strój galowy
  4. Na egzamin nie wolno wnosić urządzeń elektronicznych: telefonów, smartwatchy. Będzie możliwość pozostawienia swoich rzeczy ( w sali A19 na egzaminy pisemne, w innym miejscu na praktyczne)
  5. Na egzamin koniecznie należy zabrać dowód osobisty/inny dokument z peselem oraz czarny długopis.
  6. Podczas egzaminu pisemnego można korzystać z kalkulatora prostego – dostarczy szkoła
  7. Na egzaminie pisemnym zdający otrzymają kartkę A4 z loginem i hasłem. Można na niej zapisywać obliczenia lub notatki.
  8. Po egzaminie pisemnym będzie możliwość wstępnego sprawdzenia wyników – w tym celu po zakończeniu egzaminu przez wszystkich zdających, przewodniczący zezwoli na ponowne wejście do sali i zalogowanie się do systemu.
  9. Osoby, które nie uczestniczyły w próbach elektronicznego egzaminu pisemnego lub chcące mieć pewność jak wygląda egzamin elektroniczny proszę o obejrzenie fragmentu filmu dotyczącego egzaminu ( minuty20.00-22.00) https://www.youtube.com/watch?v=teac05MvgJM
  10. Osoby, które z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogły przyjść na egzamin muszą koniecznie złożyć w dniu egzaminu u Dyrektora szkoły:
  • wniosek (Załącznik 33 – dostępny w sekretariacie oraz do pobrania tutaj) wraz z załącznikami dokumentującymi przyczynę nieprzystąpienia lub przerwania egzaminu (Dopuszcza się złożenie skanu dokumentów)
Skip to content