Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem CKE, osoby, które chcą podejść do egzaminu zawodowego w sesji lato 2021 powinny złożyć wkrótce odpowiednią deklarację:

FORMUŁA 2012 ( kwalifikacje jednoliterowe A59, A60, E12, E13, E14 – absolwenci szkoły):

Deklarację proszę pobrać ze strony OKE: deklaracja

Proszę zwrócić uwagę na potrzebę dołączenia do deklaracji skanów/kserokopii  świadectwa oraz dokumentów poświadczających potrzebę dostosowania warunków zdawania egzaminu.

Przekaż wypełnioną deklarację  do szkoły do 21 lutego 2021/8 kwietnia 2021 na jeden ze sposobów:

FORMUŁA 2017 ( kwalifikacje AU59, AU60, EE08, EE09 – uczniowie szkoły):

Częściowo wypełnione deklaracje,  opis wypełnienia oraz sposób złożenia deklaracji znajdziesz na Teamsach w swoim zespole klasowym

Skip to content