Informujemy, że wyniki egzaminów przeprowadzanych w sesji zima 2021 będą dostępne dla zdających w sekretariacie szkoły oraz na PORTALU ZDAJĄCEGO od godziny 10.00 w dniu 31 marca 2021 r.

Uczniom i absolwentom szkoły, którzy w sesji ZIMA 2021 (styczeń-luty) podchodzili do EGZAMINU ZAWODOWEGO zostały przekazane kody aktywacyjne i loginy do sprawdzenia wyników z egzaminu. W przypadku braku danych, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

* UCZNIOWIE: logują się na stronę https://poznan.epkz.cke.edu.pl

* ABSOLWENCI: logują się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu https://uczniowie.oke.poznan.pl/  –  serwis dla uczniów i absolwentów

W przypadku negatywnego wyniku można ponownie przystąpić do tego egzaminu w najbliższej sesji LATO 2021 (czerwiec-lipiec).

Deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu w formie skanu należy przesłać do 8 kwietnia br. mailem na adres szkoły sekretariat.uczniowski@technikum19.edu.pl .

Deklaracja dla uczniów dostępna na kanałach Egzamin zawodowy w zespołach klasowych na platformie Teams.

Deklaracja dla absolwentów dostępna jest na stronie OKE:

lub tutaj do pobrania w postaci PDF. (ABSOLWENCI -formuła 2012).

 

Skip to content