Drodzy Maturzyści,

jeśli wśród Was są zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, to powinniście to zgłosić Dyrektorowi Szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.

Informację na temat Waszej alergii albo innego schorzenia, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, także powinniście przekazać Dyrektorowi Szkoły, ponieważ członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę.

Powyższe informacje proszę przesłać drogą e-mailową do wtorku 27 kwietnia 2021 roku.

Skip to content