W związku z wprowadzonymi zmianami na egzaminie maturalnym w 2021 roku, prosimy o ponowne wypełnienie deklaracji maturalnej (do 29 stycznia 2021) zgodnie z procedurami zawartymi na stronie OKE Poznań.

Dla obecnych uczniów klas IV jest to wariant A deklaracji. 

Absolwenci z lat ubiegłych muszą wypełnić deklarację im właściwą.

Deklaracje do pobrania na stronie OKE

Deklarację w formie elektronicznej należy przesłać na adres: sekretariat.uczniowski@technikum19.edu.pl .

Brak przesłania nowej deklaracji skutkuje tym, że:

a) zadeklarowane egzaminy części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa,
b) uczniowie/absolwenci, którzy nie przystąpią do zadeklarowanego egzaminu (egzaminów) na poziomie rozszerzonym na świadectwie, jako wynik będą mieli wpisane 0%,
c) uczniowie/absolwenci, którzy nie przystąpią do zadeklarowanego egzaminu (egzaminów) na poziomie rozszerzonym w kolejnych latach będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za te egzaminy.

Na stronie OKE w Poznaniu są zamieszczone wszelkie informacje na temat zmian w egzaminach maturalnych i każdy zdający jest zobowiązany się z nimi zapoznać:

Osoby deklarujące chęć zdawania egzaminu z informatyki rozszerzonej, muszą skonsultować podane przez siebie oprogramowanie z p. R. Buchtingiem (za pośrednictwem maila do 29 stycznia 2021), w celu sprawdzenia, czy w zasobach szkoły znajduje się wskazane przez zdającego oprogramowanie.

Skip to content