1)Terminy egzaminów maturalnych- https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_eg_em_2020_aktualizacja.pdf

2)Informujemy, że terminy egzaminów zawodowych nie uległy zmianie, a szczegółowy harmonogram jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w szkole.

3) Świadectwa ukończenia szkoły proszę odbierać w sekretariacie uczniowskim od 08.06.20 w godzinach 12.00-15.00 według następującego harmonogramu:
08.06. – klasa 4 CA, 4C
09.06. – klasa 4A1
10.06. – klasa 4A2
15.06. – klasa 4B
16.06. – klasa 4D

Skip to content