Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, zostały ustalone następujące

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

04.05.2021 (wtorek) – egzamin maturalny z języka polskiego
05.05.2021 (środa) – egzamin maturalny z matematyki
06.05.2021 (czwartek) –  egzamin maturalny z języka angielskiego PP
07.05.2021 ( piątek) – egzamin maturalny z języka angielskiego PR

Zajęcia w maju, w terminie 10.05.2021 – 31.05.2021,  będą odbywały się zgodnie z nowym planem lekcji, który zostanie zamieszczony na stronie szkoły najpóźniej wieczorem dnia 06.05.2021.

Przypominamy o potrzebie kilkukrotnego odświeżania przeglądarki lub wyczyszczenia jej historii, aż do uzyskania wersji planu z informacją: „obowiązuje od 10.05.2021”.

Skip to content