Kandydaci do klas pierwszych na rok szkolny 2023/24 ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsca po drugim naborze proszeni są o składanie wniosków w dniach 16 – 25 sierpnia w sekretariacie lub na adres  sekretariat.uczniowski@technikum19.edu.pl

Do pobrania wniosek o przyjęcie

Skip to content