W dniach od 03 do 10 sierpnia Komisja Rekrutacyjna pracuje w godzinach od 12:00 do 15:00.

Osoby zakwalifikowane do szkoły w celu potwierdzenia woli przyjęcia muszą dostarczyć:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginał zaświadczenia o wynikach testu po ósmej klasie
  • dwa podpisane zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do praktycznej nauki zawodu (tylko w klasach technik analityk)
  • kopię odpisu skróconego aktu urodzenia
  • kartę zdrowia (wydaną przez szkołę podstawową)
Skip to content