W poniedziałek 14. sierpnia upływa termin składania do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W związku z zamknięciem szkoły w tym dniu prosimy o przesyłanie wniosków drogą mailową na adres: seretariat@technikum.19.edu.pl

 

Skip to content