KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

W dniach od 13 do 18 sierpnia w godzinach 9. 00 do 15.00 odbierane będą oryginały dokumentów – świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i wyniki egzaminu ośmioklasisty oraz 2 zdjęcia legitymacyjne, karta zdrowia i kopia aktu urodzenia od uczniów klas
pierwszych.

Skip to content