Odbiór wyników maturalnych odbędzie się we wtorek 11 sierpnia 2020 r. w godzinach 11.00 -14.00 lub w kolejnych dniach roboczych w
godzinach 9.00 – 13.00 w sekretariacie uczniowskim szkoły.

Skip to content