Informujemy, że egzaminy poprawkowe odbywają się w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zdających obowiązują maseczki, zachowanie dystansu społecznego oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.

Przypominamy terminy egzaminów:

NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Komisja 24 sierpnia 2020 godz. 8.00 sala A27

Klasa 2A, 2B, 2C

MATEMATYKA

Komisja 24 sierpnia 2020 godz. 8.00 sala A37

Klasa 1GA, 2A, 4A1, 4A2

INFORMATYKA

Komisja 25 sierpnia 2020 godz. 8.00 sala A20

Klasa 1PB

INSTALOWANIE SIECI KOMPUTEROWYCH

Komisja 25 sierpnia 2020 godz. 11.30 sala A20

Klasa 2B, 2C

PRZYGOTOWANIE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

Komisja 25 sierpnia 2020 godz. 11.30 sala A20

Kasa 1GC, 1GD

JĘZYK POLSKI

Komisja 25 sierpnia 2020 godz. 8.00 sala A30

Klasa 3B, 4C

TWORZENIE I ADMNISTROWANIE BAZ DANYCH

Komisja 25 sierpnia 2020 godz. 11.30 sala A38

Klasa 4A1, 4A2, 4C, 4D

NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Komisja 26 sierpnia 2020 godz. 8.00 sala A25

Klasa 2A

TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH

Komisja 26 sierpnia 2020 godz. 9.30 sala A38

Klasa 3B

TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH

Komisja 26 sierpnia 2020 godz. 9.30 sala A38

Klasa 4B, 4C, 4D

KONFIGUROWANIE URZĄDZEŃ SIECIOWYCH

Komisja 26 sierpnia 2020 godz. 8.00 sala A27

Klasa 1PD, 2D

ADMINISTROWANIE JEDNOSTKOWYMI SYSTEMAMI ADMINISTRACYJNYMI

Komisja 26 sierpnia 2020 godz. 10.30 sala A27

Klasa 2A, 2B, 2C

NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Komisja 27 sierpnia 2020 godz. 8.00 sala A27

Klasa 2A, 2B, 2C, 2D 

JĘZYK ANGIELSKI

Komisja 27 sierpnia 2020 godz. 8.00 sala A32

Klasa 2A

POSŁUGIWANIE SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM ZAWODOWYM

Komisja 27 sierpnia 2020 godz. 8.00 sala A32

Klasa 2A

HISTORIA

Komisja 27 sierpnia 2020 godz. 10.00 sala A32

Klasa 1GC

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Komisja 27 sierpnia 2020 godz. 10.00 sala A32

Klasa 4C

JĘZYK NIEMIECKI

Komisja 28 sierpnia 2020 godz. 8.00 sala A32

Klasa 1GC

MATEMATYKA

Komisja 28 sierpnia 2020 godz. 9.40 sala A32

Klasa 4C, 4D

Skip to content