Szanowni Kandydaci do nauki w Technikum nr 19 w roku szkolnym 2020/2021. Poniżej zamieszczamy informację na temat sposobów składania dokumentów do naboru do szkoły. Możecie to zrobić na kilka sposobów:

  1. Dostarczenie do skrzynki podawczej zainstalowanej w holu szkoły.
  2. Nadanie listem poleconym na adres szkoły (o zachowaniu terminu stanowi data na stemplu pocztowym).
  3. Przez SYSTEM NABÓR (szczegółowa instrukcja na stronie systemu Nabór pod adresem https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty w pliku Instrukcja składania i przesyłania wniosku rekrutacyjnego).
  4. Wysłanie skanów podpisanych dokumentów na adres mailowy szkoły: uczniowski@technikum19.edu.pl
Skip to content