Biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla uczniów Technikum pt. „Czytanie to moja pasja”.

Podpisane prace literackie (jedna strona) lub prace plastyczne (technika wykonania pracy dowolna) należy przynosić do biblioteki szkolnej do dnia 30.09.2021 roku. Najciekawsze prace nagrodzimy książkami. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 17.10.2021 roku.

Skip to content