Szanowni Państwo

zgodnie z  informacją dotyczącą ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży wystosowaną przez Wydział  Oświaty Miasta Poznania kierowaną do Rodziców dzieci i młodzieży oraz Dyrekcji podległych placówek oświatowych:

każdy z rodziców podejmuje decyzję o ubezpieczeniu dziecka indywidualnie.

Bierze również na siebie pełną odpowiedzialność za wybór ubezpieczenia oraz ubezpieczyciela, a szkoła udostepniająca wszystkie oferty jest szkołą otwarta na nowoczesność.

Poniżej przekazujemy ofertę T.U InterRisk S.A. zapraszając do rozważenia możliwości skorzystania z propozycji.

Oferta NNW wersja indywidualna dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2020-21 T.U InterRisk S.A. 

Skip to content