Przypominamy, że rekrutacja uzupełniająca, podobnie jak podstawowa odbywać się będzie w elektronicznym systemie Nabór PCSS.

Kandydaci, którzy nie dostali się do żadnej ze szkół w rekrutacji podstawowej będą mieli możliwość złożenia nowego wniosku w dniach od 3 sierpnia 2021 r. do dnia 5 sierpnia 2021 r. do godziny 15. 00

Wolne miejsca w szkołach można będzie sprawdzić w systemie Nabór PCSS.

Skip to content