Do 14 lipca 2021 do godziny 15 należy złożyć ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej i ksero zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Ksera składamy drogą elektroniczną  (Szczegółowa instrukcja została zamieszczona na stronie https://nabor.pcss.pl w Zakładce DOKUMENTY)  lub do skrzynki podawczej w szkole

Od 23 lipca 2021 do 30 lipca 2021 w godzinach od 9:00 do 15:00 w przypadku kandydatów zakwalifikowanych składa się oryginały świadectwa ukończenia szkoły i oryginały zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Skip to content