Komunikat dotyczący  organizacji egzaminów  zawodowych
czerwiec/lipiec 2020 r.

w Technikum nr 19 dla ZDAJĄCYCH

 1. Na egzaminy maturalne zaplanowane są następujące sale:

          łącznik, mała aula, w budynku A : 16, 18, 20, 27, 35, 37.

Budynek B będzie zamknięty.

 1. Proszę wszystkich o stosowanie się do wytycznych GIS, MZ, MEN odnośnie zachowywania się w czasie pandemii.

Po każdym egzaminie wszystkie sale będą dezynfekowane.

 1. Po przekroczeniu przez zdającego bramy wjazdowej szkoły obowiązuje utrzymywanie przepisowej odległości między osobami.
 2. Zdający pozostawiają zbędne w czasie egzaminu przedmioty w  szatni w budynku sali gimnastycznej (oddanie telefonów, toreb, kurtek do plastikowych worków, rzeczy przyjmują panie sprzątające).
 3. Wszyscy zdający wchodzą do budynku A i łącznika głównym wejściem szkoły.
 4. Przed budynkiem szkoły obowiązuje zakaz gromadzenia się.
 5. W momencie wejścia do budynku szkolnego obowiązuje noszenie maseczek ochronnych i dezynfekcja rąk – dotyczy wszystkich rodzajów egzaminów.
 6. W dniu 23 czerwca – egzamin pisemny zdający zobowiązani są przybyć do szkoły na godzinę 8.30  – egzamin o godzinie 10.00 aula + łącznik, na godzinę 11.00 – egzamin o godzinie 12.00 mała aula, na godzinę 12.30 – egzamin o godz. 14 łącznik, na godzinę 13 – egzamin o godz. 14. 00 aula .
 7. Osoby zdające egzamin praktyczny są zobowiązane do stawienia się na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.
 8. Każdy zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej butelkę wody niegazowanej o pojemności mniejszej niż 1 litr.
 9. W przypadku zachorowania lub wypadku losowego proszę o natychmiastowy telefon do szkoły : 61-8-32-00-33 i wewnętrzny 1 lub 3.
Skip to content