W dniu 25.05.2020 w szkole rozpoczynają się konsultacje dla tegorocznych absolwentów szkoły, przygotowujące do matury.

Od 1 czerwca 2020r. uruchomione zostaną także konsultacje z nauczycielami dla uczniów młodszych klas, zgodnie z deklaracjami zgłaszanymi indywidualnie przez uczniów do poszczególnych nauczycieli.

Konsultacje  odbywać się będą w szkole w godzinach 16.00-20.00.

Biblioteka szkolna również jest czynna w godzinach 16.00-20.00.

W związku z tym, informujemy o konieczności  zapoznania się z poniższymi procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii podczas wejścia do szkoły:

T19_procedury bezpieczeństwa- COVID_uczniowie_rodzice

oraz potrzebie wypełnienia i dostarczenia do szkoły w momencie wejścia  do niej  deklaracji rodzica/pełnoletniego ucznia zapoznania się z  powyższymi procedurami:

T19_deklaracja_sanitarna

Uczniowie niepełnoletni zobowiązani są do pobrania, wydrukowania i przyniesienia ze sobą deklaracji wypełnionych przez rodziców/opiekunów.

Uczniowie pełnoletni będą mieli możliwość wypełnienia deklaracji  w szkole.

Skip to content