W środę, 21 czerwca 2023 uczniowie z naszej szkoły wraz z Opiekunką SU Moniką Kieblesz brali udział w konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie CREO, w trakcie której podjęto dyskusję na temat kompleksowych działań na rzecz klimatu. Dominującą kwestią były zagadnienia dotyczące aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży. Dowiedzieliśmy się o wielu ciekawych pomysłach, które możemy wdrożyć w szkole, by zwiększyć nasz udział w działaniach kształtujących postawy proekologiczne.  W panelu dyskusyjnym podjęto również temat działalności Szkolnych Klubów Młodego Obywatela, a  konferencję zwieńczyła pokazowa debata w tematyce ekologicznej, w której wzięli udział uczniowie i uczennice wielkopolskich szkół.

Stowarzyszenie CREO rozpoczęło współpracę z naszą szkołą począwszy od 2023 roku, a najnowszym owocem  tej współpracy jest zakup przez wyżej wymienione stowarzyszenie zbiornika na deszczówkę, który pozwala na gromadzenie wody deszczowej spływającej z rynny i wykorzystanie jej do podlewania roślin w szkolnym ogrodzie.

Pamiętajmy, że Polska należy do krajów o najmniejszych zasobach wodnych w Europie. Oznacza to, że stale grozi nam deficyt wody i w naszym interesie leży ograniczenie jej zużycia i troska o retencję, czyli zatrzymanie wody w środowisku jak najdłużej.

 

Skip to content