W dniu 16.11.2022 r. klasa 1A zwiedziła jedną z 7 istniejących w Polsce ITPOK czyli Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – spalarnią PreZero Zielona Energia sp. z o.o. mieszczącej się w Poznaniu – Karolinie.

W dobie kryzysu energetycznego i świadomości ograniczonych zasobów Naszej Planety, ta realizacja nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami przez Miasto Poznań i Region, jest bardzo ważnym działaniem ekologicznym powodującym przekształcanie odpadów komunalnych w ciepło, energie elektryczną oraz odzyskiwaniem surowców np. metali żelaznych, nieżelaznych oraz kruszywa do budowy dróg.

 

Wycieczka dydaktyczna Klasy 1A do PreZero Zielona Energia sp. z o.o 16.11.22 Wycieczka dydaktyczna Klasy 1A do PreZero Zielona Energia sp. z o.o 16.11.22 Wycieczka dydaktyczna Klasy 1A do PreZero Zielona Energia sp. z o.o 16.11.22 Wycieczka dydaktyczna Klasy 1A do PreZero Zielona Energia sp. z o.o 16.11.22 Wycieczka dydaktyczna Klasy 1A do PreZero Zielona Energia sp. z o.o 16.11.22

Skip to content