Dn. 20 marca br. uczniowie kl.1a wraz z wychowawcą panią Magdą Bielak oraz opiekunką SU Moniką Kieblesz mieli przyjemność wzięcia udziału w 3-godzinnych warsztatach współorganizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO oraz przedsiębiorstwo wodociągowe AQUANET.

Uczniowie wysłuchali bardzo ciekawego wykładu o wodzie, jej obiegu w przyrodzie, zagrożeniu suszą oraz zbiornikach do zbierania deszczówki. Obliczali również swój ślad wodny, którym jest suma bezpośredniego i pośredniego zużycia wody. Bezpośrednio zużywamy wodę np. w trakcie mycia, prania czy sprzątania domu. Z kolei pośrednie zużycie (tzw. woda wirtualna) to ilość wody niezbędna do wyprodukowania każdej rzeczy, której używamy, którą na sobie nosimy lub którą kupujemy i konsumujemy.

Warsztaty obejmowały również samodzielne projektowanie zbiornika na deszczówkę  oraz naukę o glebach i roślinach, które znajdują się na terenach naszej szkoły.

Bardzo dziękujemy pani Annie Kaczmarek za przekazanie młodzieży cennej wiedzy i kształtowanie  zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska i propagowanie postaw proekologicznych.

Miłośnicy przyrody i ekologii,
Monika Kieblesz i Magda Bielak

 

Skip to content