13 grudnia 2019 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020.

Prezes Rady Ministrów – Pan Mateusz Morawiecki przyznał swoje stypendium najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Są to uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia. W tym roku szkolnym stypendia PRM otrzymało 302 uczniów z wielkopolskich szkół.

Z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – Pani Elżbiety Leszczyńskiej, dyplom stypendysty odebrał także uczeń klasy 3 ID, Dariusz Kierojczyk.

Serdeczne gratulacje dla Dariusza Kierojczyka z życzeniami kolejnych sukcesów w nauce.

wychowawca 3 ID

Mirosława Tomaszewska

 

Skip to content