Aktualizacja 17.03.2020: Wydział Oświaty Miasta Poznania podjął decyzję o zawieszeniu wszystkich praktyk uczniowskich. 

Aktualizacja: Istnieje również możliwość zwolnienia z praktyk przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

W obecnej sytuacji szkoła honoruje takie zwolnienia.

Przebywający na praktykach uczniowie klas trzecich podlegają bezpośrednio pracodawcom. Wobec powyższego powinni stosować się do wszelkich ich poleceń w zakresie ochrony antywirusowej.

Jeśli zakład pracy zawiesza działalność uczeń przebywa w domu na czas określony przez pracodawcę.

 

J.Szpir

Kierownik Kształcenia praktycznego

Skip to content