Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej
w trakcie pandemii COVID-19
– obowiązujący od 1 września 2020 r.
      

  1. Biblioteka będzie czynna w dniach i godzinach zamieszczonych na drzwiach wypożyczalni.
  2. W bibliotece może przebywać jednocześnie 1 czytelnik.Pozostałe osoby czekają na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej  1,5- metrowej odległości.
  3. Czytelnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica, chusta itp.) i dezynfekowania dłoni przy wejściu do biblioteki.
  4. Nieczynna będzie czytelnia i nie będzie możliwości korzystania z komputerów.
  5. Czytelnikom ogranicza się wolny dostęp do półek. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.
  6. Oddawane książki podlegają kwarantannie – wyłączone z wypożyczania   na  2 dni będą przechowywane w bibliotece w oznaczonych datą zwrotu   kartonach.
  7. Po przyjęciu książek od czytelnika – blat, na którym leżały musi być  każdorazowo zdezynfekowany.
  8. Pomieszczenie biblioteki należy systematycznie wietrzyć.
  9. W sprawach budzących wątpliwości uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielami bibliotekarzami za pośrednictwem e-dziennika.
Skip to content