Uczczenie „Światowego Dnia Turystyki” i poznawanie „Polskich Dróg do Niepodległości”, był powodem realizowanego projektu turystyczno-krajoznawczego „Ku Niepodległości”. Czas pandemii i związane z tym przeszkody zdecydowały o formie i miejscu mało oddalonym od szkoły. W czterech grupach wybraliśmy się ku Dębinie by poznać Stawy Słoneczny, Grundela, Dębowy i Borusa  z ujęciem wody dla miasta Poznania; kompleks  zachowanych schronów fortu IXa; leśniczówkę „Dębina”; użytek ekologiczny i liczne pomniki przyrody oraz najważniejsze, pomnik ofiar egzekucji hitlerowskich z początku II wojny światowej. Pierwszy etap odbył się 18-20 października. Część druga obejmowała konkurs wiedzy związanej z działaniami niepodległościowymi oraz ochroną przyrody naszego miasta (25.11.). Zwyciężyli Jakub Wojciechowski, Martyna Tomkowiak i Maksymilian Kujawiak (3PA i 3GA). Uroczyste zakończenie z udziałem uczestników i organizatorów oraz wychowawców i Pani Dyrektor Beaty Lisińskiej z podsumowaniem konkursu i nagrodami odbyło się w ostatnim dniu listopada.

Organizatorem Klub Turystyczno Ekologiczny „CHEMIK” przy Technikum nr 19 przy współpracy Szkoły i Oddziału PTTK Poznań Nowe Miasto.

Kierownik imprezy:     Janusz Przybył przy wsparciu Anny Płuciennik

Opiekun KTE „CHEMIK

Skip to content