W dniach: 17 oraz 23 marca klasy: 1A, 1B, 1E 2A, 2D 3A, 4PA oraz 3B1, wzięły udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE, zatytułowanych „Tytoń – globalna epidemia?” oraz „Fakty i mity o HIV/AIDS”. Jest to kontynuacja działań realizowanych w ramach programu Promocja Zdrowia z Sanepidem.

Pani Magdalena Stoicka -Kluj przedstawiła aktualną sytuację epidemiologiczną dotyczącą HIV i AIDS. Wskazała, że rosnąca liczba zakażeń w Polsce jest efektem między innymi, niskiego poziomu wiedzy oraz braku odniesienia ryzyka do siebie. Ekspertka przybliżyła fakty na temat wirusa i choroby. Odniosła się również do najczęściej powielanych mitów. Prosta forma przekazu oraz zrozumiały język osoby na co dzień zajmującej się problemem okazały się trafnym sposobem na zwiększenia świadomości zdrowotnej uczniów.

Odpowiadając na zagrożenia związane z paleniem tytoniu i używaniem e-papierosów, zajęcia przeprowadziła p. Izabela Kańska. Wysłuchaliśmy wykładu nie tylko o szkodliwości wyrobów tytoniowych, ale też mechanizmie uzależnienia, historii tego zjawiska, jego aspektach prawnych i ekonomicznych. Porównując tradycyjne papierosy i e-papierosy, ekspertka wspomniała o pojawiającym się coraz częściej Zespole EVALI. Jest to ciężkie uszkodzenie płuc, wynikające z inhalowania e-papierosów. Uczniowie byli bardzo aktywni podczas spotkania, za co zostali wynagrodzeni przez prowadzącą drobnymi upominkami.

Ważną częścią obu wykładów było również wskazanie punktów diagnostyczno- konsultacyjnych zajmujących się problematyką związaną z powyższymi tematami oraz omówienie ich działalności.

 

Skip to content