W czasie pandemii, w naszej szkole cały czas pracują psycholog i pedagog szkolny. Chcemy, w miarę możliwości wspierać uczniów, rodziców i nauczycieli w trudnych warunkach izolacji i nauczania zdalnego. Wysyłając materiały edukacyjne i psychologiczne, staramy się uwrażliwiać na sytuacje kryzysowe młodzieży i szukamy kontaktu z tymi, którzy wymagają naszego wsparcia oraz pomocy.

Przypominamy, że uczniowie, nauczyciele, rodzice mogą korzystać z naszych konsultacji bezpośrednio w szkole z zachowaniem wszystkich przepisów zdrowotnych

Zapraszamy do kontaktu :

  • we wtorki w godzinach 11-14 (Ilona Różaniec-Kaszuba – psycholog, e-mail: ilona.kaszuba@technikum19.edu.pl )
  • w środy w godzinach 11-13 (Karolina Kowalska – pedagog, e-mail: karolina.kowalska@technikum19.edu.pl )

Uczniowie, rodzice, nauczyciele mogą również kontaktować się z nami przez pocztę szkolną i podane wyżej adresy e-mailowe. Możliwe jest także, po wcześniejszym umówieniu, ustalenie innego dogodnego terminu.

Współpracujemy z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną nr 6 w Poznaniu, na Dębcu,  ul. 28 Czerwca 56 nr 296, która wspiera nas pod względem diagnostycznym, konsultacyjnym oraz terapeutycznym. Tam również uzyskają pomoc osoby w trudnej sytuacji psychologicznej.

Zachęcamy do kontaktu

Ilona Różaniec-Kaszuba i Karolina Kowalska

Skip to content