Unikalne lub niedostępne dla uczniów sprzęty specjalistycznych pracowni Centralnego Laboratorium Aparaturowo-Badawczego Wydziału Chemii UAM po raz kolejny dały się poznać, tym razem  analitykom klasy 5PA.

Była to niepowtarzalna okazja poznania pracowni i metod Spektroskopii NMR, Badań Powierzchni Ciał Stałych z dyfraktometrią rentgenowską i Specs System UHV/XPS/SPM, Analizy Elementarnej i termograwimetrii; Spektrometrii Mas z chromatografami oraz wiele innych. Odkrywanie tajemnic działania profesjonalnej, specjalistycznej aparatury chemicznej było dla uczestników zajęć wspaniałą przygodą. Żal, że część z tych aparatów zapewne widzieliśmy jednocześnie pierwszy i ostatni raz.

Prowadzącym zajęcia oraz władzom Wydziału Chemii i Laboratorium Aparaturowego za umożliwienie realizacji zajęć serdecznie dziękujemy.

 

Janusz Przybył

 

Skip to content