Dnia 22 czerwca 2006 r., w 50.rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956, w holu naszej szkoły została wmurowana tablica poświęcona Zbigniewowi Janczewskiemu, absolwentowi Technikum Budowy Taboru Kolejowego, który zginął w Powstaniu Poznańskim 1956 r. Pomysł upamiętnienia tej tragicznej śmierci narodził się w środowisku Jego kolegów, absolwentów szkoły – rocznik 1956.

Od 2006 roku, obchody kolejnych rocznic Powstania Poznańskiego stały się szczególnym świętem dla społeczności szkolnej i wpisują się co roku w kalendarz planowanych uroczystości. Biorą w nich udział, obok uczniów i nauczycieli, przedstawiciele władz Miasta Poznania, członkowie rodziny Zbigniewa Janczewskiego, uczestnicy i świadkowie wydarzeń Czerwca 1956 oraz mieszkańcy Dębca.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnych formach rocznicowych obchodów, upamiętniających bohaterów i wydarzenia Powstania Poznańskiego. Są obecni wraz z pocztem sztandarowym w uroczystościach organizowanych przez władze Miasta Poznania pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca „56, odwiedzają Muzeum Powstania Poznańskiego, biorą  udział w spotkaniach z uczestnikami tych wydarzeń, a także przystępują do różnych projektów edukacyjnych, którym patronują instytucje niepodległościowe Poznania.

W 2018 r. młodzież naszego Technikum uczestniczyła w II Ogólnoszkolnej Konferencji „Młodych rozprawa nad Czerwcem ’56”, w bloku tematycznym „Wydarzenie”, przygotowując  etiudy filmowe nawiązujące do tragicznych zdarzeń w Poznaniu w tym okresie.

Na początku czerwca  2019 r. w III edycji tego projektu wzięły udział Magdalena Idaszek i Weronika Banach z kl.1CA, które zaprezentowały uczestnikom spotkania film pod hasłem „Spacer śladami Czerwca ‘56”.

W ostatnim dniu maja 2019 r. nasi uczniowie przystąpili też do „Testu Wiedzy o Poznańskim Czerwcu ’56”, organizowanego przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Szkołę reprezentowali: Magdalena Idaszek i Wiktoria Zasieczna z kl.1CA,  Michał Gorzyński z kl.1IB.

Nagrodą dla uczniów uczestniczących w tych projektach były dyplomy, książki, okolicznościowe statuetki i koszulki, a także słowa uznania ze strony Nauczycieli oraz Koleżanek i Kolegów.

Magdalena Idaszek otrzymała wyróżnienie w konkursie fotograficznym, w którym zadaniem uczestników było zrobienie sobie zdjęcia przy jednym z miejsc pamięci związanych z Poznańskim Czerwcem 1956, połączone z uzasadnieniem wyboru tematu fotografii.

Uczniowie naszej szkoły biorą też udział w kolejnych edycjach ogólnoszkolnego projektu „Światełko dla Czerwca ’56”. Inicjatywa ta, prowadzona przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, polega na otoczeniu opieką przez uczniów poznańskich szkół grobów ofiar robotniczego buntu. Młodzież naszej szkoły już od kilku lat odwiedza mogiły ofiar Czerwca ’56 na cmentarzu przy ul. Bluszczowej. Pod opieką Pani prof. Anny Płuciennik uczniowie porządkują groby i zapalają znicze, szczególnie przy okazji obchodów kolejnych rocznic Powstania Poznańskiego 1956 oraz Święta Zmarłych.

Tegoroczna VI edycja tej akcji rozpoczęła się 11 czerwca 2019 r. na cmentarzu przy ulicy Bluszczowej, przy grobach Henryka Nowickiego i Henryka Błażejaka, nieletnich ofiar Poznańskiego Czerwca. Naszą szkołę reprezentował z pocztem sztandarowym reprezentowali uczniowie kl.1IB.

Udział w różnych wydarzeniach rocznicowych jest dla nas wszystkich swoistą lekcją historii i zmusza do refleksji nad wartością takich pojęć, jak: wolność, patriotyzm, solidaryzm, szacunek dla prawdy i gotowość do poświęceń, itd. Często w pośpiechu mijamy pomniki bohaterów, odczytujemy historyczne nazwy ulic, placów miast  i nie myślimy o tych, których upamiętniają.

 

„Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę”

Jan Paweł II

Skip to content