W dniu 9.03.21 o godz.15.00 uczniowie naszego Technikum uczestniczyli w następujących wykładach online:

Komisje w MRMP – koordynowanie projektów; kojarzenie ze sobą osób o podobnych celach; lepsza organizacja pracy i podejmowanie spraw istotnych obecnie.

Po co w mieście MRM? – MRMP jako łącznik młodego pokolenia z Urzędem Miasta; udział w Komisjach; szkolenie Samorządów Uczniowskich; obsługa programów młodzieżowych.

Przebieg Sesji Młodzieżowej Rady Miasta – Kwestie formalne, głosowania, jak dyskutujemy i podejmujemy decyzje.

Komisja ds. Samorządów Uczniowskich Młodzieżowej Rady Miasta Poznania zaprosiła naszą szkołę do udziału w organizowanym przez nią projekcie „Poznaj MRM”. Projekt jest kierowany do uczniów poznańskich szkół ponadpodstawowych i zakłada organizację paneli przybliżających młodzieży funkcje i działania organu doradczego Rady Miasta, jakim jest Młodzieżowa Rada Miasta Poznania oraz zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w życiu miasta.

Głównymi zadaniami MRMP jest reprezentowanie interesów poznańskiej społeczności uczniowskiej na szczeblu samorządowym, wsłuchiwanie się w ich głos, wspieranie młodzieżowych inicjatyw i projektów, promowanie idei samorządowej oraz inicjowanie projektów mających na celu urozmaicenie życia młodych poznaniaków i poznanianek.

MRM Poznania

Organizatorzy spotkania,

Monika Kieblesz i Miłosz Biskupski z SU

zdalne spotkanie samorządu z Młodzieżową Radą Miastazdalne spotkanie samorządu z Młodzieżową Radą Miasta

zdalne spotkanie samorządu z Młodzieżową Radą Miasta

zdalne spotkanie samorządu z Młodzieżową Radą Miasta

Skip to content