15 października odbyła się XI Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Na tej sesji przyjęto ślubowania nowych Radnych. Ponadto Rada głosowała nad uchwałą w sprawie zmian w Statucie MRMP,w poszczególnych Komisjach MRMP oraz nad nadaniem patronatów dla zgłoszonych inicjatyw młodzieżowych. W wyżej wymienionym spotkaniu brała udział nasza przewodnicząca szkoły Zuzanna Bałażyk, która z dumą reprezentowala nasza szkołę i bardzo aktywnie uczestniczyła w obradach.

Monika Kieblesz
Opiekunka SU

Skip to content