W dniu 31.10 oraz 10.11 klasy 1A1 i 2A razem z nauczycielkami: M. Bielak, J. Maćkowiak, J. Michalską oraz I. Ziółkowską wzięły udział w zajęciach organizowanych przez sanepid „Mały kleszcz – duży problem?”. Ze względu na gwałtowny wzrost liczebności kleszczy oraz zwiększenie się obszarów ich występowania (coraz częściej można je spotkać w miastach: parkach, skwerach, przydomowych ogródkach, a nawet w piwnicach i balkonach), bardzo ważna jest edukacja na ten temat. Podczas wykładu dr Agnieszka Dyk- Duszyńska omówiła biologię kleszczy, związane z nimi zagrożenia oraz profilaktykę chorób odkleszczowych. Po bardzo ciekawej i uspakajającej teorii, przeszliśmy do praktyki. Pracownicy sanepidu zapoznali nas z aktualnym sprzętem i technikami usuwania pajęczaka. Każdy miał okazję wypróbować: karty, lasso i kleszczołapki, wyjmując z pomarańczy różnej wielkości szpilki. Zgodnie stwierdziliśmy, że nie takie kleszcze straszne. Oczywiście, o ile zastosujemy się do poznanych zasad.

 

Skip to content