KOMUNIKAT nr 2/2020/2021

Dyrektora

Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

W roku szkolnym 2020/2021 w Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w czasie trwania pandemii COVID-19 obowiązuje następujący harmonogram lekcji i przerw:

 

Numer lekcji

Godzina

Przerwa/ min.

0

7.10 – 7.55 5

1

8.00 – 8.45 5

2

8.50 – 9.35 10

3

9.45 – 10.30 10
4 10.40 – 11.25

10

5 11.35 – 12.20

15

6 12.35 – 13.20

10

7

13.30 – 14.15 10
8 14.25 – 15.10

5

9

15.15 – 16.00 5

10

16.05 – 16.50

5

11 16.55 – 17.40

5

12 17.45 – 18.30

5

 

1) Uczniowie spożywają posiłki w sali, w której kończą lekcję przez 5 min., następnie każdy dezynfekuje swój stół po skończonym posiłku / płyny dezynfekcyjne będą w każdej sali w małych aerozolowych pojemnikach/.

2) Nauczyciel kończący lekcję pełni dyżur w swojej sali.

3) Następnie uczniowie zmieniają salę, przemieszczając się po korytarzach w maseczkach/przyłbicach.

4) Nauczyciel dyżurny pilnuje płynnego przejścia uczniów, zapobiega zgromadzeniom.

5) W momencie dzwonka kończącego lekcję uczeń dyżurny otwiera wszystkie okna w danej sali w celu wywietrzenia pomieszczenia. Po wyjściu uczniów okna pozostają otwarte, aż do rozpoczęcia nowej lekcji. Zaleca się także wietrzenie sali w trakcie lekcji.

 

                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                        mgr Beata Lisińska

Skip to content