W piątek 26.01.2024 r. gościliśmy prof. Witolda Szczucińskiego z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Wygłoszony przez niego wykład był zwieńczeniem szkolnych obchodów Roku Pawła Edmunda Strzeleckiego – wielkiego Polaka urodzonego w Głuszynie. Była to również okazja do poznania ciekawych faktów z życia zawodowego prelegenta oraz pozyskania przez słuchaczy informacji na temat możliwości dalszego kształcenia po ukończeniu technikum. Profesor, podobnie jak Strzelecki, w związku z pracą zawodową obleciał, objechał lub opłynął świat i ciekawie relacjonował swoje doświadczenia.

Nasze obchody „Roku Pawła Edmunda Strzeleckiego” koncentrowały się na Rajdzie Hybrydowym oraz konkursie wiedzy o Strzeleckim i Poznaniu. Od października do grudnia klasy wychodziły w miejsca związane z postacią i zainteresowaniami Strzeleckiego. Jedna z klas, wędrując ścieżkami młodego Pawła Strzeleckiego, odwiedziła Czapnicę, Głuszynę i Krzesiny z parkiem, schroniskiem młodzieżowym i szkołą im. P. E. Strzeleckiego. Pozostałe klasy udały się do „Muzeum Ziemi” przy WNGiG UAM. Poznały tam ciekawą ekspozycję minerałów i największe okazy meteorytów żelaznych, które trafiły w rejon Europy czy nawet Poznania. Z pomocą przewodnika uczniowie prześledzili fragment  historii naszego globu utrwalony w prezentowanej kolekcji. Dotarli również do poznańskich rezerwatów: „Żurawiniec” i „Meteoryt Morasko”.

Reprezentanci klas uczestniczących w rajdzie  zmierzyli się w konkursie wiedzy o Poznaniu i P. E. Strzeleckim. Indywidualnie w konkursie zwyciężył Eryk Brzostowski, a wśród klas 4A, natomiast w całym rajdzie pierwsze miejsce zajęła klasa 3A.

Zainteresowanych postacią Pawła Edmunda Strzeleckiego informujemy o możliwości odwiedzenia Krypty Zasłużonych Wielkopolan w kościele świętego Wojciecha, gdzie od 1997r. spoczywają prochy wielkiego Polaka. Zwiedzanie krypty organizuje Stowarzyszenie Pasjonatów Podziemi, już w sobotę 3.02.2024 r. w godz. 10-11.

 

Do zobaczenia na trasach przyszłorocznego rajdu, najprawdopodobniej będzie on związany z postacią i działalnością hrabiego Władysława Zamoyskiego.

Janusz Przybył

 

Skip to content