Europejski Dzień Języków to międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone 26 września w całej Europie. Z tej okazji Samorząd Uczniowski postanowił zorganizować specjalny Muzyczny Piątek pod tym hasłem. W całej szkole na przerwach rozbrzmiewały piosenki w różnych językach, co na celu miało zachęcenie uczniów do nauki języków obcych.

Z okazji tego święta nauczyciele językowcy podczas swoich lekcji zorganizowali dodatkowe ćwiczenia mające na celu propagowanie zalet różnorodności językowej.

Celami tego dnia było przede wszystkim:

  • ukazanie uczniom znaczenia uczenia się języków,
  • propagowanie nauki języków obcych przez całe życie,
  • propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy.

Monika Kieblesz

Opiekunka SU

Skip to content