Przekazujemy informację dotycząca rozwiązań wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które wejdzie w życie 28 grudnia 2020 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy oraz egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w szkołach podstawowych dla dorosłych, zostaną przeprowadzone zgodnie z sierpniowym harmonogramem.
Wydane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów o ograniczeniach, nakazach, zakazach z 21 grudnia br. umożliwiają ich przeprowadzenie z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

Prosimy o przeczytanie poniższego dokumentu: 
Zasady dotyczące reżimu sanitarnego podczas egzaminu, obowiązujące  zdających.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
(https://www.gov.pl/web/edukacja/styczniowe-egzaminy-zgodnie-z-planem).
Skip to content