Z radością informujemy, że uczeń klasy 4GA, Kamil Ziółkowski, uzyskał tytuł laureata  Olimpiady Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju.
Organizatorem Olimpiady jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz Fundacją Nauka i Wiedza.
Finaliści i laureaci Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego, w zakresie zawodów:
– Technik analityk
– Technik technologii chemicznej
– Technik ochrony środowiska
Finaliści oraz laureaci Olimpiady mogą być zwolnieni w części lub całości z egzaminów do szkół wyższych – na mocy uchwał Senatów poszczególnych uczelni (zgodnie z przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668).

Kamilowi serdecznie gratulujemy.
Hanna Szymanowska

Skip to content